MAKLUMAT PELAPOR & KEROSAKAN PERALATAN (KOMPUTER)

Sila pastikan Borang Kew. PA 15 diperolehi daripada Jabatan / Unit
masing-masing sebelum mengisi aduan kerosakan serta sebelum
FA29 USTM hadir untuk membaik pulih kerosakan peralatan ICT.
HARAP MAKLUM. TERIMA KASIH.
USTM.

SENARAI ADUAN KEROSAKAN PERALATAN

MAKLUMAT PELAPOR
No. K/Tangan
:
(cth:2-185)
Nama
:
Emel
:
Jawatan
:
Jabatan
:
Lokasi
:
No. Ext
:
No. H/P
:
Tarikh
:
26/05/2024
Masa
:
11:33:28 AM
   
MAKLUMAT KEROSAKAN
No. Rujukan PKB
:
(cth:PKB/H22/K1/224)
Nama Alat
:
Model
:
Masalah
:
1.
 
2.
 
3.
 
    

*Borang ini tidak memerlukan tandatangan

© spkp 2007.Hakcipta Terpelihara Pusat Komputer. Politeknik Kota Bharu, Km 24, Kok Lanas, 16450 Ketereh Kelantan.