MAKLUMAT PELAPOR & KEROSAKAN PERALATAN (KOMPUTER)

Sila pastikan Borang Kew. PA 15 diperolehi daripada Jabatan / Unit
masing-masing sebelum mengisi aduan kerosakan serta sebelum
FA29 USTM hadir untuk membaik pulih kerosakan peralatan ICT.
HARAP MAKLUM. TERIMA KASIH.
USTM.

CARIAN MAKLUMAT PELAPOR
Nama Pengguna
:
    

*Borang ini tidak memerlukan tandatangan

© spkp 2022. Hakcipta Terpelihara USTM. Politeknik Kota Bharu, Km 24, Kok Lanas, 16450 Ketereh Kelantan.