MAKLUMAT PELAPOR & ADUAN PEMASALAHAN SISTEM PKB

SENARAI ADUAN SISTEM

MAKLUMAT PELAPOR
No. K/Tangan / Matrik
:
(cth:2-185)
Nama
:
Emel
:
Jawatan
:
Jabatan
:
Sistem Berkaitan
:
No. Ext
:
No. H/P
:
Tarikh
:
27/02/2024
Masa
:
8:22:07 PM
   
MAKLUMAT ADUAN
Masalah
:
1.
 
2.
 
3.
 
    

*Borang ini tidak memerlukan tandatangan

© spkp-sistem 2022. Hakcipta Terpelihara USTM. Politeknik Kota Bharu, Km 24, Kok Lanas, 16450 Ketereh Kelantan.