MAKLUMAT PELAPOR & KEROSAKAN PERALATAN (INFRA)

SENARAI ADUAN KEROSAKAN PERALATAN

MAKLUMAT PELAPOR
No. K/Tangan
:
(cth:2-185)
Nama
:
Jawatan
:
Jabatan
:
Lokasi
:
No. Ext
:
No. H/P
:
Tarikh
:
22/04/2024
Masa
:
5:45:41 PM
   
MAKLUMAT KEROSAKAN
No. Rujukan PKB
:
(cth:PKB/I22/ST10/04 *jika ada)
Klasifikasi Kerosakan
:
Jenis Kerosakan
:
Nama Alat
:
Nota
:
    

*Borang ini tidak memerlukan tandatangan

© spkp 2007.Hakcipta Terpelihara Pusat Komputer. Politeknik Kota Bharu, Km 24, Kok Lanas, 16450 Ketereh Kelantan.