LAPORAN KEROSAKAN PERALATAN (INFRA)

Carian Data Daftar Penyelenggaraan (INFRA)
Sila Masukkan Sebahagian Nama dan klik pada butang PAPAR.
Nama Pengadu:    
Carian Data Penyelenggaraan Berdasarkan Jabatan (INFRA)
Sila Pilih Jabatan/Unit dan klik pada butang PAPAR.
  
Carian Daftar Penyelenggaraan (INFRA)
Sila Masukkan No Pendaftaran Harta Modal dan klik pada butang PAPAR.
No Pendaftaran Harta Modal:    
Sila Pilih Jabatan/Unit serta Tahun dan klik pada butang PAPAR.
TAHUN:   
Laporan Statistik (INFRA)
Sila Pilih Bulan serta Tahun dan klik pada butang PAPAR.
BULAN:  TAHUN:   
Sila Pilih Tahun dan klik pada butang PAPAR.
 TAHUN:   
Laporan Klasifikasi (INFRA)
Sila Pilih Klasifikasi, Bulan serta Tahun dan klik pada butang PAPAR.
Klasifikasi:  BULAN:  TAHUN:   

 

© spkp 2007.Hakcipta Terpelihara Pusat Komputer. Politeknik Kota Bharu, Km 24, Kok Lanas, 16450 Ketereh Kelantan.