LAPORAN KEROSAKAN PERALATAN (INFRA)

Carian Data Daftar Penyelenggaraan (INFRA)
Sila Masukkan Sebahagian Nama dan klik pada butang PAPAR.
Nama Pengadu:    
Carian Data Daftar Penyelenggaraan (INFRA)
Sila Masukkan No Siri Aduan dan klik pada butang PAPAR.
No Siri Aduan :    
Carian Data Penyelenggaraan Berdasarkan Jabatan (INFRA)
Sila Pilih Jabatan/Unit dan klik pada butang PAPAR.
  
Carian Daftar Penyelenggaraan (INFRA)
Sila Masukkan No Pendaftaran Harta Modal dan klik pada butang PAPAR.
No Pendaftaran Harta Modal:    
Sila Pilih Jabatan/Unit serta Tahun dan klik pada butang PAPAR.
TAHUN:   

 

© spkp 2007.Hakcipta Terpelihara Pusat Komputer. Politeknik Kota Bharu, Km 24, Kok Lanas, 16450 Ketereh Kelantan.