Apabila pengguna klik maklumat pelapor,skrin seperti contoh di bawah akan di paparkan :

Pengguna diberi dua peluang untuk memilih jenis peralatan iaitu sama ada memilih Infra(UPP) atau Komputer(Pusat Komputer).Sekiranya pengguna memilih jenis peralatan Infa(UPP),ia memberi tahu pengguna bahawa sistem di dalam proses untuk pembaikan.

 

Manakala jika pengguna memilih komputer(Pusat Komputer),segala butiran mengenai aduan kerosakan peralatan akan di paparkan dengan terperinci.