STATUS LAPORAN KEROSAKAN PERALATAN (KOMPUTER)
Carian Data Daftar Penyelenggaraan
Sila Masukkan No Pendaftaran Harta Modal dan klik pada butang PAPAR.
No Pendaftaran Harta Modal:    
BELUM DIBAIKI
BIL
No. Rujukan PKB
Nama Pengadu Tarikh Lapor Kerosakan Masalah Tindakan Juruteknik
Jabatan
Lokasi
1 SW/K1-P/22/116 NORMALASARI BINTI NORDIN 24/09/2023 PENYAMBUNGAN INTERNET KE PORT

SAKHAWI AZRODI BIN SALLEH
UNIT PEROLEHAN, ASET DAN STOR
BILIK ASET
2 SW/K1-P/22/202 NUR AFIFAH BINTI AHMAD 26/09/2023 - PC27KBWY -
NAK INSTALL UNTUK SCAN DI MESIN FOTOSTET SHARP BP-30M31 TENGAH
W.MUHD SYUWARI W. TAJALLUDDIN
JP
TINGKAT 5
3 SW/K1-P/23/371 NOORLI 27/09/2023 SISTEM SPMP-IKAMSIS TIDAK DAPAT DICAPAI

DALAM TINDAKAN JURUTEKNIK USTM
UNIT SISTEM TEKNOLOGI MAKLUMAT
PONDOK PENGAWAL UTAMA PKB

Sila klik rantaian di bawah untuk ke senarai :

 

© spkp 2007.Hakcipta Terpelihara Pusat Komputer. Politeknik Kota Bharu, Km 24, Kok Lanas, 16450 Ketereh Kelantan.