LAPORAN KEROSAKAN PERALATAN PKB

Sila Pilih Kategori Peralatan sama ada :

Infrastruktur
(Unit Pembangunan & Selenggara)

Komputer
(Unit Sistem & Teknologi Maklumat)

Sila Pilih Pembekal PC Sewaan :
Pernec Integrated Network Systems Sdn Bhd
Dutarini Sdn Bhd
Senarai Aset ICT - MySPA

*Sila klik pada gambarajah untuk ke paparan seterusnya.

© spkp 2022. Hakcipta Terpelihara USTM. Politeknik Kota Bharu, Km 24, Kok Lanas, 16450 Ketereh Kelantan.