MAKLUMAT PELAPOR & KEROSAKAN PERALATAN

Sila Pilih Kategori Peralatan sama ada :

Infrastruktur
(UPSG)

Komputer
(USTM)

PEMASALAHAN SISTEM PKB

Sistem Dalaman PKB

*Sila klik pada gambarajah untuk ke paparan seterusnya.

© spkp 2007.Hakcipta Terpelihara Pusat Komputer. Politeknik Kota Bharu, Km 24, Kok Lanas, 16450 Ketereh Kelantan.