MAKLUMAT PELAPOR & KEROSAKAN PERALATAN (KOMPUTER)

Sila Pilih Kategori Kerosakan Komputer :

Komputer ( Peralatan)

Komputer (Perisian)

Sistem Dalaman PKB

Komputer (Rangkaian)

*Sila klik pada gambarajah untuk ke paparan seterusnya.

© spkp 2007.Hakcipta Terpelihara Pusat Komputer. Politeknik Kota Bharu, Km 24, Kok Lanas, 16450 Ketereh Kelantan.